ANA SAYFA


BİYOLOJİYE GİRİŞ
 
 
 
 
*Biyolojiye giriş:
 
Biyoloji canlıları inceleyen bilim dalıdır.
 
→Canlıların çeşitliliği çok olduğundan; bunların tek bir bilim dalı altında incelenmesi olanaksızdır.
Bu nedenle biyoloji
alt ana bilim dallarına ayrılmıştır.

Biyolojinin alt ana bilim dallarından bazıları şunlardır:
 
 
**Zooloji:
 
Hayvanları inceler.
 
 
**Botanik:
 
Bitkileri inceler.

 
**Taksonomi (Sistematik):
 
→Canlıları sınıflandırır.
 
 
**Anatomi:
 
Canlıların iç yapısını inceler.
 

 
**Morfoloji:
 
Canlıların dış yapısını inceler.
 
 
**Sitoloji:
 
Hücreyi inceler.
 
 
**Histoloji:
 
Dokuları inceler.
 
 
**Fizyoloji:
 
Bir doku, organ veya sistemin çalışma mekanizmasını inceler. 
**Mikrobiyoloji:
 
→Mikroskobik canlıları İnceler.
 
 
**Moleküler biyoloji: 
 
→Canlıları oluşturan temel bileşenleri moleküller düzeyde inceler.
 
 
**Biyokimya:
 
Canlılarda gerçekleşen kimyasal olayları inceler.
 
 
**Genetik: 
 
→Canlıların kalıtsal karakterlerinin dölden-döle aktarılma mekanizmasını inceler.
 
 
**Biyoteknoloji:
 
→Canlılar ve onların ürünleri üzerinde bilimsel tekniklerin geliştirilmesini ve uygulanmasını inceler. 
 
 
**Embriyoloji: 
 
→Bir canlının döllenmiş yumurtadan itibaren geçirdiği gelişme basamaklarını inceler.
 
 
**Ekoloji:
 
Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceler.
 

**Evolusyon:
 
Canlıların geçirdiği evrimsel basamakları inceler.
 

**Filogeni:
 
Bir türün geçirdiği evrimsel basamakları inceler.
 
 
**Kronobiyoloji:
 
→Canlılarda gerçekleşen biyoritimleri (biyolojik saat) inceler.
 

**Etoloji:
 
→Canlılardaki davranışı inceler.
 
 
**Paleontoloji:
 
→Nesli tükenmiş olan canlıların fosillerini inceler.

 
**Biyometri:
 
→Biyolojik olayları istatiksel olarak inceler.
 
 
**Biyocoğrafya:
 
Canlıların yeryüzündeki dağılışını inceler.
 
 
 
 
  
 
###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats