ANA SAYFA


CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
 


 
*Canlıların ortak özellikleri: 
 
→Canlıların ortak özelliklerinden bazıları şunlardır:
 
 
**Hücresel yapı:
 
Bütün canlılar, hücre ya da hücrelerden oluşmuştur.
 
 
**Üreme:
 
→Bütün canlılar, kendilerine benzer yeni bireyler meydana getirir.
 
Canlılarda üreme; eşeysiz ve eşeyli üreme olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşir.

 
 
**Duyarlılık (irkilme):
 
Bütün canlılar, çevreden gelen uyartılara karşı tepki gösterirler.
 
 
**Hareket: 
 
Bütün  canlılar hareket eder.
 
Canlılarda hareket; aktif ve pasif hareket olmak üzere ikiye ayrılır.

 
Hayvanlarda aktif, bitkilerde ise pasif hareket görülür.
 
 

**Boşaltım:
 
Bütün canlılar, hücre içinde oluşturdukları atık maddeleri vücuttan uzaklaştırır.
 


 
**Beslenme:
 
Bütün canlılar enerji ihtiyaçlarını karşılamak için besin tüketirler.
 
→Canlılarda beslenme; ototrof ve hetetrof beslenme olmak üzere ikiye ayrılır.
 
 
 
Bitkilerde ototrof, hayvanlarda ise heterotrof beslenme görülür.
 
 
**Nükleik asitler:
 
Bütün canlılarda, DNA ve RNA adı verilen yönetici moleküller bulunur.
   
 

**Mutasyon:
 
Bütün canlıların DNA şifresi, zamanla çevre faktörlerinin etkisiyle değişime uğrar.

 
**Adaptasyon:
 
Bütün canlılar, değişen çevre koşullarına karşı uyum sağlama yeteneğindedirler.

 
**Homeostasi (iç denge):
 
Bütün canlılarda, kararlı bir iç denge bulunur.

 
**Metabolizma: 
 
Bütün canlılarda, metabolizma adı verilen yapım ve yıkım reaksiyonları gerçekleşir.
 
 
 
**Enzim sistemi:
 
Bütün canlılarda, metabolizmanın gerçekleşmesinden sorumlu olan enzim sistemleri bulunur.
 
 
**Ribozom organeli:
 
Bütün canlılarda, protein sentezinden sorumlu olan ribozom organeli bulunur.
 
 
**Büyüme: 
Bütün canlıların vücut büyüklüğünde boyca ve hacimce artış görülür.
 
**Solunum:
Bütün canlılar, besinleri parçalayarak ATP sentezler.

 
**Glikoliz enzimleri:
Bütün canlılarda, hücresel solunumda kullanılan glikoliz enzimleri bulunur.
 
**Hücre içi sindirim:
Bütün canlılar, hücre içinde depoladıkları besinleri hücre içinde sindirir.
 
 
 
  
 

 
###########################################################################################
 
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats