Ana Sayfabiyodoc.com

HAYVANLAR ALEMİ


 
 
 
***Hayvanlar alemi:

 
→Çok hücreli canlılardır.
Süngerler hariç, hepsinde sinir sinistemi bulunur ve aktif olarak yer değiştirebilirler.
→Heterotrof beslenirler.
→Besinlerini glikojen şeklinde depolarlar.
 
Hayvanlar alemi; omurgasız ve kordalılar olmak üzere iki şube altında incelenirler.
 
Omurgasız hayvanlar :
 
→Sinir sistemi varsa, sinir ipi karın kısmından geçer.
→Dolaşım sistemi varsa, genellikle açık dolaşım taşır.
Bazılarında kapalı dolaşım bulunur. (toprak solucanı, ahtopod, mürekkep balığı)
İskelet varsa, genellikle dış iskelet bulunur.
Bazılarında iç iskelet bulunur. (süngerler, mürekkep balığı, derisi dikenliler)
Kas varsa, düz kas şeklindedir.
Sadece eklem bacaklılarda çizgili kaslar bulunur.
 
 
 
Omurgasız hayvanlar; süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklembacaklılar ve derisi dikenliler olmak üzere 
6 alt şube altında incelenirler.
 
 
 
 
Süngerler:
 

 
Hepsi sularda yaşar.
→Tek bir ana açıklıkları vardır.
→Vücutlarında por adı verilen delikler bulunur.
Su porlardan girer ve ana açıklıktan dışarı verilir.
Hiçbir sistemleri bulunmaz.
Sadece tuzlardan oluşmuş basit bir iç iskelet vardır. (Si ve CaCO3 yapılı)
→Vücutları endoderm ve ektodermden oluşmuştur. (Mezoderm oluşmaz)
Hücre içi sindirim görülür.
→Eşeysiz tomurcuklanarak, eşeyli metagenez ile çoğalırlar.
→Üreme organları, vücudun belirli bir bölgesinde bulunmaz.
 
 
 
Sölenterler:
 
 
Hepsi sularda yaşar.
→Ağız ve anüs görevi yapan tek bir açıklık vardır.
→Vücutları endoderm ve ektodermden oluşmuştur. (Mezoderm oluşmaz)
Gastrovasküler boşluk adı verilen sindirim kanalları bulunur. (ilk sindirim boşluğu)
→Eşeysiz tomurcuklanarak, eşeyli metagenez ile çoğalırlar.
 
 
Örnek: Hidra, mercan, deniz anası, deniz şakayığı, deniz kalemi, 
 
→Hidrada ilk sinir ağı görülür.
→Hidra ve deniz anasının, zemine yapışık olarak yaşayan polip ve serbest haraket edebilen medüz formları bulunur. 
 
 
 
 
 
Solucanlar:
 
→Vücutları; ektoderm, endoderm ve mezodermden oluşmuştur.
Solucanlardan itibaren, geri kalan tüm hayvanlar; bu üç embriyonik tabakadan oluşur.
 
Solucanlar; yassı, yuvarlak ve halkalı olmak üzere 3 sınıfa ayrılır.
 


 
 
 
Yassı solucanlar:
 
 
 
 
→Ağız ve anüs görevi yapan tek bir açıklık vardır.
Gastrovasküler boşluk adı verilen sindirim kanalları bulunur.
→İlk mezoderm kökenli kaslar bulunur.
Genellikle iç parazit olarak beslenirler.
Hermafrodit canlılardır.
 
Örnek: Planarya, karaciğer kelebeği, tenyalar (domuz tenyası, sığır tenyası, balık tenyası, köpek tenyası)
 
→Planaryada ilk merkezi sinir sistemi görülür.
Karaciğer kelebeği ve tenyalar kendi kendini dölleyebilir.
 
 
 
 

Yuvarlak solucanlar:

 
 
→Vücut boşlularında ağız ve anüs olmak üzere iki açıklık bulunur.
Yuvarlak solucanlardan, itibaren geri kalan tüm hayvanlarda ağız ve anüs ayrıdır.
→Karada, deniz ve göllerde yaşar.
Bazıları iç parazit olarak yaşar.
Ayrı eşeylidirler.
 
Örnek: Bağırsak solucanı, kıl kurdu, trişin, fil hastalığı kurdu…
 
 
 
Halkalı solucanlar:
 
 

 
→Vücutları halkalı yapıdadır.
Hidrostatik iskelet taşır.
Hermafrodit canlılardır.
Kendi kendilerini dölleyemezler.
 
Örnek: toprak solucanı, sülük
 
→Toprak solucanında ilk kapalı dolaşım sistemi görülür.
 
 
 
 
  www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats